Webb för Inquire

InQuire grundades år 2010 och kombinerar det snabbväxande området för IT-logistik med outsourcad operativ drift. Ett företag som genom planering och utveckling i många fall sänker deras uppdragsgivares logistikkostnader med mellan 20-40 procent. Kanske var det därför de redan våren 2012 tilldelades ”Stora Logistikpriset” för deras samdistributionslösning av drycker. R3 fick det roliga uppdraget att ta fram en ny hemsida åt Inquire. Utseendet applicerades sedan både på trycksaker och kontorsinredningen.