Årsredovisning 2015 för Cernera

Cernera är ett fastighetsföretag på stark frammarsch, med bland annat flera intressanta byggprojekt under utveckling i Borås. R3 har producerat företagets årsredovisning för 2015 där vi har kommunicerat varumärkets affärsidé, visioner, värderingar och projekt genom idé, grafik, layout och texter.