Årsredovisning 2015 för Café Viskan

Under 2015 har populära Café Viskan befunnit sig i en expansiv fas med utbyggnad och renovering på flera fronter samtidigt. Denna ambitiösa framåtanda och ägarnas tydliga värdegrund har vi försökt fånga och kommunicera i företagets årsredovisning, som R3 har producerat genom idé, grafik, layout och texter.