Så tar du dig säkert genom GDPR-djungeln

Publicerat:februari

 

Är ditt företag redo för de nya dataskyddsreglerna som börjar gälla 25 maj 2018?

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, reglerar hur ditt företag får hantera personuppgifter. Tanken är att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Men det innebär också strängare krav och kännbara böter för den som bryter mot reglerna. Därför är det viktigare än någonsin att ha koll på hanteringen av personuppgifter. 


GDPR gäller om:

- ditt företag har en förteckning över vilka typer av personuppgifter ni har.
- ditt företag har ett kundregister.
- ditt företag skickar ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring till kunder.
- ditt företag har ett register över leverantörer.
- ditt företag har någon form av bokningssystem där kunder kan boka tid.
- ditt företag har anställda och sparar uppgifter i ett lönesystem.
- ditt företag har kontaktuppgifter och ev. även foto på några av de anställda på webben.


En snårig liten djungel

GDPR kan vara lite snårigt att sätta sig in i eftersom olika regler gäller för olika typer av register och formulär. Men kortfattat handlar det om hur länge och hur säkert uppgifter om kunder, leverantörer och anställda sparas. Ditt företag blir i och med GDPR också skyldigt att ha en förteckning som beskriver hur ni hanterar personuppgifter.

Börja med nuet!

Vår rekommendation är att du börjar med att kontrollera vilka personuppgifter som hanteras i ditt företag idag. Anpassa sen efter GDPRs regelverk.


Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp att GDPR-anpassa dina webbformulär eller utveckla nya funktioner och förteckningar för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen?

Kontakta oss på R3 så guidar vi dig tryggt genom djungeln.