”Man fokuserar på uppvärmningen… men glömmer själva loppet!”

Publicerat:maj

Vad är R3 Analytics?

R3 Analytics är ett verktyg vi tagit fram för att förenkla företags webbanalys och för att identifiera och mäta webbsidors framtida mål. Verktyget hämtar data från vår kunds Google Analytics-konto och presenterar sen datan överskådligt och lättförståeligt.

Varför tog R3 fram verktyget?

Vi såg en bristfällighet i bearbetningen av kunders hemsidor. Hemsidan byggs och där är projektet färdigt, när det snarare borde vara då arbetet startar. Man fokuserar på uppvärmningen och har perfekta förutsättningar inför starten av loppet, men glömmer själva loppet! Detta vill vi förändra genom R3 Analytics. Vi tror att våra kunder uppskattar statistik och analys som presenteras på ett tydligt, snyggt och kundanpassat sätt.

Finns det några likheter med Google Data Studio?

Likheten är väl egentligen skalbarheten. R3 Analytics är idag baserat på Google Analytics REST API och utvecklad i React.js. Detta gör att vi väldigt enkelt kan hämta data från olika externa tjänster. Så som e-handelssystem, affärssystem, intranät, annonsverktyg osv.

Är det komplicerat att komma igång?

Processen är idag enkel. Som kund beställer du en webbanalys. Vi tar då fram ett dashboard skräddarsytt efter dina behov och önskemål. I dashboarden sätter vi upp mål, där progressionen presenteras tydligt. Tillsammans med dig diskuterar vi vilka åtgärder vi kan ta fram för att nå målen.

Hur användarvänligt är R3s nya analysverktyg?

En stor del av arbetet har fokuserats på att presentera datan så tydligt som möjligt. Vi upplever att Google Analytics är oerhört kraftfullt, men baksidan blir att användarvänligheten sänks, just p.g.a. alla möjligheter. Dessutom kan deras grafer ibland vara helt oförståeliga för den ovana användaren. Målet med vårt verktyg är att kunden när som helst ska kunna surfa in på sitt dashboard för att snabbt och enkelt kunna se den data man är ute efter.

Vem har användning för R3 Analytics?

Alla som vill något med sin hemsida. Det kan handla om att sälja produkter i en e-handel, att få in leads (kontaktuppgifter) och nyhetsbrevsprenumeranter eller att bara visa en film. Vi vill hjälpa våra kunder att nå deras mål och vi vill vara med på den resan.